Even voorstellen

Ik ben Leontine le Blanc, eigenaar van Leesadvies, remedial teacher en specialist in lees- en spellingonderwijs.

 

Ik heb de pabo (2005), de verkorte deeltijdstudie hbo-pedagogiek (2008), de opleiding tot specialist lees- en spellingproblemen (2010) en de Master Special Educational Needs, specialist leren, profiel lezen en dyslexie (2013) afgerond.
Daarnaast volgde ik diverse vakinhoudelijke cursussen.

Ik heb enkele jaren in het regulier onderwijs als leerkracht gewerkt en sinds februari 2008 ben ik werkzaam als remedial teacher en coördinator van het lees- en spellingonderwijs op een school voor speciaal basisonderwijs.

Sinds januari 2014 ben ik naast mijn werk op de SBO-school, redactielid van Tijdschrift voor Remedial Teaching.

Vanuit Leesadvies geef ik remedial teaching op het gebied van lezen en spelling.
Daarnaast verzorg ik ouderbijeenkomsten over thuis oefenen met lezen.

Ik ben lid van de landelijke beroepsvereniging voor remedial teachers (LBRT).

Hieronder kunt u een aantal artikelen lezen die mijn werkwijze als remedial teacher en mijn visie op lees- en spellingonderwijs illustreren: