Leontine

leontineLeontine heeft na het afronden van de pabo (2005) een verkorte deeltijdstudie hbo-pedagogiek (2008) gevolgd. Tijdens het volgen van deze studie was zij werkzaam als leerkracht van een groep 3/4 op een basisschool voor Freinetonderwijs in Utrecht.

Sinds februari 2008 is Leontine werkzaam op een school voor speciaal basisonderwijs in Amersfoort als remedial teacher.

Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het lees- en spellingonderwijs. Hiertoe hoort het coördineren van de 1-zorgroute technisch lezen, het organiseren van vakinhoudelijke vergaderingen en studiedagen, handelingsgericht werken (signalering, diagnostisering, remediëring en evaluatie), samenstellen van het ‘Leerlingdossier Dyslexie’, het analyseren van toetsgegevens op schoolniveau, het project ouders thuis lezen opzetten en uitvoeren en het adviseren van leerkrachten.

In het schooljaar 2009-2010 heeft Leontine een eenjarige opleiding gevolgd tot specialist lees- en spellingproblemen bij SONedutraining, onderdeel van de IJsselgroep.
In de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 heeft Leontine de Master Special Educational Needs (specialist leren, profiel lezen en dyslexie) gevolgd bij het Seminarium voor Orthopedagogiek te Utrecht.
Daarnaast volgde zij diverse vakinhoudelijke cursussen.

Sinds januari 2014 is Leontine naast haar werk op de SBO-school, redactielid van het Tijdschrift voor Remedial Teaching.

Hieronder kunt u een interview lezen met Leontine le Blanc uit het Tijdschrift voor Remedial Teaching (nummer 1, 2014, www.lbrt.nl).

interview

Op dinsdag 8 september 2015 stond Leontine in AD Amersfoort in de rubriek ‘De helden van het Onderwijss’.
Leesprofessor-krijgt-elk-kind-aan-het-lezen.pdf