Onderzoek naar didactisch partnerschap bij leesonderwijs

SBO Michaëlschool & ouders samen voor goede lezers!

Leontine le Blanc heeft als afsluiting voor de Master Special Educational Needs onderzoek gedaan naar didactisch partnerschap met ouders bij het leesonderwijs op SBO Michaëlschool te Amersfoort. Uit literatuur blijkt dat ouders een grote invloed hebben op de leerprestaties van kinderen, maar op SBO Michaëlschool werd hier nog niet voldoende gebruik van gemaakt.

Twaalf weken lang is er door ouders thuis gelezen via een aangepaste versie van begeleid hardop lezen. Leontine heeft voor de ouders tweemaal een trainingsbijeenkomst georganiseerd en zij was aanwezig op de algemene ouderavond. Ouders kregen een cursusboek en konden via school boeken lenen.

Een groot aantal leerlingen is hierdoor thuis meer gaan lezen en voor een aantal leerlingen heeft dit gezorgd voor hogere leesresultaten.
De communicatie, samenwerking en afstemming tussen school en ouders over het leesonderwijs is volgens de ouders verbeterd.
Omdat leerkrachten, ouders én leerlingen enthousiast zijn, wordt het project op dit moment herhaald. Leontine gaat dan ook bekijken wat de toetsresultaten over een langere periode zijn.

Reactie van de docent van de Masteropleiding

Beste Leontine,

Je bewijst op een goede wijze je masterniveau met dit mooie onderzoek. Eerste en tweede beoordelaar vinden dit zonder meer een acht waard! Je hebt een fijn onderzoeksverslag geschreven, maar vooral is dit onderzoek een mooie opbrengst voor het leesonderwijs van je school. Jij hebt je rol daar onmiskenbaar in genomen en als een echte change agent zeer betrokken de veranderingen op gang gebracht en het leesplezier ook thuis bevorderd. De school boft dat zij van jouw inzet als specialist de komende tijd verder mogen genieten!

Klik hier voor het onderzoek