Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over mijn dienstverlening op het gebied van remedial teaching, laat mij dit dan weten.
Zo kunnen we samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen over mijn dienstverlening.
In deze klachtenprocedure staat hoe u dit kunt doen.