Ouderbijeenkomst over thuis lezen

De ouderbijeenkomst over thuis lezen met kinderen kan gegeven worden als koffieochtend, ouderavond, lezing, workshop of webinar.

In principe duurt de ouderbijeenkomst 1,5 uur, maar dit kan naar wens worden aangepast. Workshops van 30, 45 of 60 minuten zijn bijvoorbeeld ook mogelijk. Ook is het mogelijk om een oudercursus met drie bijeenkomsten van 60 minuten per keer te verzorgen. 

De school is verantwoordelijk voor het leesonderwijs, maar ouders kunnen wel een ondersteunende rol hierbij vervullen. Dit moet dan wel op een leuke, ontspannen manier gebeuren (Scheltinga, van Druenen, Gijsel, & Verhoeven, 2011). Uit een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken blijkt volgens Sliedrecht (2012) dat ouders wat extra’s kunnen betekenen voor het proces van leren lezen van hun kind, als zij op de juiste manier worden ingeschakeld. Ook Vernooy (2006, 2009) beschrijft in verschillende van zijn publicaties dat ouders veel invloed hebben op de leesresultaten en de leesattitude van hun kind en daarom is het belangrijk om ouders al vroeg actief bij de leesontwikkeling van hun kind te betrekken. Hij stelt dat steeds meer onderzoek aantoont dat sterke betrokkenheid van ouders bij de leesontwikkeling van hun kinderen een positieve invloed heeft op de leesprestaties. Ook Shonkoff en Meisels (2000) noemen dat het belangrijk is om ouders van het begin af te betrekken bij zorg en onderwijs. Dit zorgt voor betere resultaten van kinderen, het verhoogt de kans op succes en prestaties van kinderen zowel op school als in het latere leven.
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat met de inzet van ouders hogere leesresultaten bereikt zouden kunnen worden. *

Ik heb daarom als afsluiting voor de opleiding Master Special Educational Needs onderzoek gedaan naar didactisch partnerschap tussen school en ouders bij het leesonderwijs en hierbij heb ik een ouderbijeenkomst ontwikkeld. Deze ouderbijeenkomsten verzorg ik nu vanuit Leesadvies.

Tijdens de ouderbijeenkomst van Leesadvies komen ouders te weten:

  • Hoe kinderen leren lezen;
  • Het belang van leren lezen;
  • Hoe belangrijk ouderbetrokkenheid is bij het leren lezen;
  • Wat praktische en leuke werkvormen zijn om thuis te oefenen met letters, woorden en boeken;
  • Wat leuke en geschikte boeken zijn voor de beginnende en/of gevorderde lezer;
  • Welke websites en apps geschikt zijn om thuis met lezen te oefenen;
  • Hoe je kinderen kunt motiveren om thuis te lezen; 
  • Hoe je aan kunt sluiten bij de interesse van het kind.

"Leontine heeft een zeer inspirerende lezing gegeven tijdens de koffieochtend van de Alan Turingschool. Tijdens deze bijeenkomst legde ze op eenvoudige wijze uit hoe de leesontwikkeling van kinderen verloopt en hoe ouders dit proces goed kunnen ondersteunen. 
Leontine spreekt duidelijke taal en maakt gebruik van praktische voorbeelden. 
Leontine is een fijne en kundige specialist op gebied van leesontwikkeling, leesbevordering en leesmotivatie."

Eva Naaijkens 
Schoolleider van de Alan Turingschool in Amsterdam 
en auteur van o.a. ‘En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?’, 'De school als werkplaats' en 'Bijna alles wat je moet weten over thematisch onderwijs.'

"Leontine heeft bij ons een ouderavond verzorgd waarbij zij ouders op enthousiaste wijze geïnformeerd heeft over het leesonderwijs en de manier waarop ouders de leesontwikkeling van hun kind kunnen ondersteunen. Aan het eind van de avond waren de ouders een grote hoeveelheid tips, oefenvormen en spelletjes rijker waarmee zij direct aan de slag konden. Zowel ouders als collega's hebben deze avond als praktisch toepasbaar, inspirerend en waardevol ervaren. Het is duidelijk dat Leontine haar vak verstaat!"

Sandra Verbeem
Adjunct-directeur op de Margrietschool in Woerden

Kortom, ouders leren hoe ze op een leuke, ontspannen manier thuis kunnen helpen bij het oefenen met (leren) lezen.
Het is een praktische en inspirerende bijeenkomst met duidelijke uitleg, veel praktische werkvormen en voorbeelden van materialen en boeken.

De ouderbijeenkomst wordt in overleg met de school (of andere opdrachtgever) afgestemd op de wensen van de school, de werkwijze van de school wat betreft leren lezen en de leeftijd van de kinderen van de aanwezige ouders. 

Alle aanwezige ouders krijgen een goodiebag mee naar huis met daarin leuke leescadeautjes zoals een boekenlegger, beloningskaartje of leesvenster.

Na de ouderbijeenkomst krijgen de ouders digitaal een informatieboekje om alles na te lezen en de hand-out van de PowerPointpresentatie. 

Heeft u interesse in een ouderbijenkomst of wilt u meer informatie?
Neem dan contact met mij op via info@leesadvies.nl of 06-41085860.

Tarieven

Ouderbijeenkomst van 1,5 uur of 2 workshoprondes van 30 tot 45 minuten op locatie 

Inclusief voorbereiding op maat, een digitaal informatieboekje voor alle ouders en de hand-out van de PowerPointpresentatie

 € 395,00 
(vrijgesteld van btw)

Reiskosten: € 0,50 per kilometer
 

Webinar van 1,5 uur via Zoom

Inclusief voorbereiding op maat, een digitaal informatieboekje voor alle ouders en de hand-out van de PowerPointpresentatie

€ 395,00 
(vrijgesteld van btw)

Andere opties voor een koffieochtend, ouderavond, lezing, training, webinar, cursus of workshop zijn in overleg natuurlijk ook mogelijk. Prijs op aanvraag. 

Literatuur:

Scheltinga, F., van Druenen, M., Gijsel, M. & Verhoeven, L. (2011). Protocol  Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Shonkoff, J. & Meisels, S. (2000). Handbook of Early Childhood Intervention, Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press. 

Sliedrecht, A. (2012). Betrokkenheid van ouders geeft extra stimulans. Nationale Onderwijskrant, april 2012, p. 12. Culemborg: Nationale Onderwijsweek.

Vernooy, K. (2006). Effectief omgaan met riscicolezers. Amersfoort: CPS.

Vernooy, K. (2009). Lezen stopt nooit! Van een stagnerende naar een doorgaande leesontwikkeling voor risicolezers. Hengelo: Hogeschool Edith Stein.