Ouderbijeenkomst over thuis lezen


De ouderbijeenkomst thuis lezen bestaat uit een koffieochtend of ouderavond van 1,5 uur over thuis met kinderen lezen.

De school is verantwoordelijk voor het leesonderwijs, maar ouders kunnen wel een ondersteunende rol hierbij vervullen. Dit moet dan wel op een leuke, ontspannen manier gebeuren (Scheltinga, van Druenen, Gijsel, & Verhoeven, 2011). Uit een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken blijkt volgens Sliedrecht (2012) dat ouders wat extra’s kunnen betekenen voor het proces van leren lezen van hun kind, als zij op de juiste manier worden ingeschakeld en er afstemming plaats vindt met de school. Ook Vernooy (2006, 2009) beschrijft in verschillende van zijn publicaties dat ouders veel invloed hebben op de leesresultaten en de leesattitude van hun kind en daarom is het belangrijk om ouders al vroeg actief bij de leesontwikkeling van hun kind te betrekken. Hij stelt dat steeds meer onderzoek aantoont dat sterke betrokkenheid van ouders bij de leesontwikkeling van hun kinderen een positieve invloed heeft op de leesprestaties. Ook Shonkoff en Meisels (2000) noemen dat het belangrijk is om ouders van het begin af te betrekken bij zorg en onderwijs. Dit zorgt voor betere resultaten van kinderen, het verhoogt de kans op succes en prestaties van kinderen zowel op school als in het latere leven.
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat met de inzet van ouders hogere leesresultaten bereikt zouden kunnen worden. *

Leontine le Blanc heeft daarom als afsluiting voor de opleiding Master Special Educational Needs onderzoek gedaan naar didactisch partnerschap tussen school en ouders bij het leesonderwijs en hierbij heeft zij een ouderbijeenkomst ontwikkeld. Deze ouderbijeenkomsten verzorgt zij nu vanuit Leesadvies.

Tijdens de ouderbijeenkomst van Leesadvies komen ouders te weten:

  • Hoe kinderen leren lezen;
  • Het belang van leren lezen;
  • Hoe belangrijk ouderbetrokkenheid is bij het leren lezen;
  • Wat praktische en leuke werkvormen zijn om thuis te oefenen met letters, woorden en boeken;
  • Wat leuke en geschikte boeken zijn voor de beginnende lezer;
  • Hoe je aan kunt sluiten bij de interesse van het kind.

"Leontine heeft een zeer inspirerende lezing gegeven tijdens de koffieochtend van de Alan Turingschool. Tijdens deze bijeenkomst legde ze op eenvoudige wijze uit hoe de leesontwikkeling van kinderen verloopt en hoe ouders dit proces goed kunnen ondersteunen. 
Leontine spreekt duidelijke taal en maakt gebruik van praktische voorbeelden. 
Leontine is een fijne en kundige specialist op gebied van leesontwikkeling, leesbevordering en leesmotivatie."

Eva Naaijkens, 
Schoolleider van de Alan Turingschool en auteur van het boek: ‘En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?’

Kortom, ouders leren hoe ze op een leuke, ontspannen manier thuis kunnen helpen bij het oefenen met (leren) lezen.
Het is een praktische en inspirerende bijeenkomst met duidelijke uitleg, veel praktische werkvormen en voorbeelden van materialen en boeken.

De ouderbijeenkomst wordt afgestemd op uw wensen. Daarbij kunt u denken aan wensen rondom uitleg over de opbouw van de leesmethode van uw school of uitleg over de leestoetsen die uw school afneemt.

Ouders krijgen een cursusboekje mee naar huis om alles na te lezen.

De ouderbijeenkomst is geschikt voor ouders van kinderen die in het proces zitten van leren lezen.
Denk aan ouders van kinderen in eind groep 2, (ter voorbereiding op het proces van leren lezen in groep 3), groep 3 en 4 en voor ouders met kinderen uit groep 5 die door moeite met leren lezen nog in het aanvankelijke leesproces zitten.

Heeft u interesse in een ouderbijenkomst of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Leesadvies via info@leesadvies.nl of 06-41085860.

Ouderbijeenkomst over thuis samen lezen (1,5 uur op locatie)

Inclusief voorbereiding op maat en een cursusboekje voor alle ouders. 
€ 225

(exclusief 21% btw en reiskosten van € 0,19 per kilometer)

Literatuur:

Scheltinga, F., van Druenen, M., Gijsel, M. & Verhoeven, L. (2011). Protocol  Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Shonkoff, J. & Meisels, S. (2000). Handbook of Early Childhood Intervention, Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press. 

Sliedrecht, A. (2012). Betrokkenheid van ouders geeft extra stimulans. Nationale Onderwijskrant, april 2012, p. 12. Culemborg: Nationale Onderwijsweek.

Vernooy, K. (2006). Effectief omgaan met riscicolezers. Amersfoort: CPS.

Vernooy, K. (2009). Lezen stopt nooit! Van een stagnerende naar een doorgaande leesontwikkeling voor risicolezers. Hengelo: Hogeschool Edith Stein.