Oudercursus over thuis lezen

De oudercursus over thuis lezen met kinderen bestaat uit drie bijeenkomsten van 60 minuten per keer. 

Dit kan zowel op locatie, online (via Zoom) of met combinatie van beiden (bijvoorbeeld twee bijeenkomsten op locatie en één bijeenkomst online). 

De school is verantwoordelijk voor het leesonderwijs, maar ouders kunnen wel een ondersteunende rol hierbij vervullen. Dit moet dan wel op een leuke, ontspannen manier gebeuren (Scheltinga, van Druenen, Gijsel, & Verhoeven, 2011). Uit een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken blijkt volgens Sliedrecht (2012) dat ouders wat extra’s kunnen betekenen voor het proces van leren lezen van hun kind, als zij op de juiste manier worden ingeschakeld. Ook Vernooy (2006, 2009) beschrijft in verschillende van zijn publicaties dat ouders veel invloed hebben op de leesresultaten en de leesattitude van hun kind en daarom is het belangrijk om ouders al vroeg actief bij de leesontwikkeling van hun kind te betrekken. Hij stelt dat steeds meer onderzoek aantoont dat sterke betrokkenheid van ouders bij de leesontwikkeling van hun kinderen een positieve invloed heeft op de leesprestaties. Ook Shonkoff en Meisels (2000) noemen dat het belangrijk is om ouders van het begin af te betrekken bij zorg en onderwijs. Dit zorgt voor betere resultaten van kinderen, het verhoogt de kans op succes en prestaties van kinderen zowel op school als in het latere leven.
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat met de inzet van ouders hogere leesresultaten bereikt zouden kunnen worden. *

Ik heb daarom als afsluiting voor de opleiding Master Special Educational Needs onderzoek gedaan naar didactisch partnerschap tussen school en ouders bij het leesonderwijs en hierbij heb ik ouderbijeenkomsten ontwikkeld. Deze ouderbijeenkomsten verzorg ik nu vanuit Leesadvies.

Tijdens oudercursus van Leesadvies komen ouders te weten:

 • Hoe kinderen leren lezen;
 • Het belang van leren lezen;
 • Hoe belangrijk ouderbetrokkenheid is bij het leren lezen;
 • Wat praktische en leuke werkvormen zijn om thuis te oefenen met letters, woorden en boeken;
 • Wat leuke en geschikte boeken zijn voor de beginnende en/of gevorderde lezer;
 • Welke websites en apps geschikt zijn om thuis met lezen te oefenen;
 • Hoe je kinderen kunt motiveren om thuis te lezen; 
 • Hoe je aan kunt sluiten bij de interesse van het kind.


Er kunnen ook twee rondes op één avond gegeven worden. Bijvoorbeeld een ronde voor de ouders van leerlingen uit groep 3&4 en daarna een ronde voor ouders voor de leerlingen uit groep 5&6. 

De oudercursus kan naar wens worden aangepast.
Voorbeeld van de indeling van drie bijeenkomsten:

"Leontine heeft een zeer inspirerende lezing gegeven tijdens de koffieochtend van de Alan Turingschool. Tijdens deze bijeenkomst legde ze op eenvoudige wijze uit hoe de leesontwikkeling van kinderen verloopt en hoe ouders dit proces goed kunnen ondersteunen. 
Leontine spreekt duidelijke taal en maakt gebruik van praktische voorbeelden. 
Leontine is een fijne en kundige specialist op gebied van leesontwikkeling, leesbevordering en leesmotivatie."

Eva Naaijkens 
Schoolleider van de Alan Turingschool en auteur van het boek: ‘En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?’

Bijeenkomst 1 

 • Waarom leren lezen belangrijk is;
 • Ouders zijn belangrijk;
 • Hoe leer je lezen?
 • Uitspraak van de letters en zingend/zoemend lezen (alleen bij ouders van leerlingen uit groep 3);
 • Werkvormen samen lezen; 
 • Aantal keer oefenen;
 • Tips voor boeken en leesspelletjes 1.

Bijeenkomst 2 

 • Toetsen: AVI, DMT en Cito Begrijpend Lezen;
 • Tips voor websites;
 • De bibliotheek;
 • Theater lezen;
 • Feedback geven, complimenten en belonen;
 • Tips voor boeken en leesspelletjes 2.

Bijeenkomst 3 

 • Moeilijkheden bij het leren lezen: radende en spellende lezers;
 • Leesbegrip en woordenschat;
 • Tips voor apps;
 • Luisterboeken;
 • Voorlezen;
 • Tips voor boeken en leesspelletjes 3.

"Leontine heeft bij ons op school een leesbijeenkomst voor ouders gegeven. Ze heeft de ouders, en de leerkrachten, op een enthousiaste manier uitleg gegeven over de leesontwikkeling van kinderen en hoe ouders daarbij aan kunnen sluiten. Ze heeft veel voorbeelden gegeven hoe ouders dit op een leuke, speelse manier thuis kunnen doen met hun kind. Alle ouders hebben een goodiebag ontvangen met leuke materialen. Leontine heeft deze bijeenkomst door haar enthousiasme en overtuiging van het belang van goed leesonderwijs, tot een groot succes gemaakt."

Jessica van den Broek-Meijer
Schoolleider van Basisschool De Biezen, Hoogland

Kortom, ouders leren hoe ze op een leuke, ontspannen manier thuis kunnen helpen bij het oefenen met (leren) lezen.
Het zijn praktische en inspirerende bijeenkomsten met duidelijke uitleg, veel praktische werkvormen en voorbeelden van materialen en boeken.

De oudercursus wordt in overleg met de school (of andere opdrachtgever) afgestemd op de wensen van de school, de werkwijze van de school wat betreft leren lezen en de leeftijd van de kinderen van de aanwezige ouders. 

Alle aanwezige ouders krijgen een goodiebag mee naar huis met daarin leuke leescadeautjes zoals een boekenlegger, beloningskaartje of leesvenster.

Na de ouderbijeenkomst krijgen de ouders digitaal een informatieboekje om alles na te lezen en de hand-out van de PowerPointpresentatie. 

Heeft u interesse in een oudercursus of wilt u meer informatie?
Neem dan contact met mij op via info@leesadvies.nl of 06-41085860.

Tarieven

Oudercursus met drie bijeenkomsten van 60 minuten per bijeenkomst

Inclusief voorbereiding op maat, een digitaal informatieboekje voor alle ouders en de hand-out van de PowerPointpresentatie

€ 825,00 
(vrijgesteld van btw)

Reiskosten per bijeenkomst (tenzij de bijeenkomst online plaats vindt)
€ 0,50 per kilometer (vrijgesteld van btw)

Literatuur:

Scheltinga, F., van Druenen, M., Gijsel, M. & Verhoeven, L. (2011). Protocol  Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Shonkoff, J. & Meisels, S. (2000). Handbook of Early Childhood Intervention, Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press. 

Sliedrecht, A. (2012). Betrokkenheid van ouders geeft extra stimulans. Nationale Onderwijskrant, april 2012, p. 12. Culemborg: Nationale Onderwijsweek.

Vernooy, K. (2006). Effectief omgaan met riscicolezers. Amersfoort: CPS.

Vernooy, K. (2009). Lezen stopt nooit! Van een stagnerende naar een doorgaande leesontwikkeling voor risicolezers. Hengelo: Hogeschool Edith Stein.