Remedial teaching

Wat is een remedial teacher?

Een remedial teacher, afgekort rt’er, ondersteunt kinderen die moeite hebben met het leren. Door te kijken waar uw kind moeite mee heeft, waar hij of zij juist goed in is en waar zijn of haar interesses liggen kan ik een plan om maat maken om te zorgen dat de achterstand op school kleiner wordt en er meer zelfvertrouwen in het leren ontstaat.

Ik vind dat elk kind uniek is en zijn eigen aanpak nodig heeft. Hierbij zijn het verhogen van de motivatie, lees- en leerplezier en hoge, maar realistische doelen stellen, kenmerkend voor mijn werkwijze. 

Werkwijze remedial teaching bij Leesadvies

1. Aanmelding

Als u erover denkt om uw kind aan te melden bij Leesadvies voor hulp, neemt u eerst via de mail (info@leesadvies.nl) of telefonisch (06-41085860) contact met mij op. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek.

2. Intakegesprek

Het intakegesprek (ongeveer 30 minuten) is altijd gratis en vrijblijvend.
Dit gesprek kan plaats vinden bij Leesadvies, maar mag natuurlijk ook telefonisch of via Zoom. In dit gesprek bespreken we uitgebreider de hulpvraag die u heeft en leg ik u mijn manier van werken uit.
Ik hoor graag welke problemen er zijn, waar uw kind goed in is en welke hulp er al gegeven is. Wanneer er al onderzoeksverslagen of eerdere handelingsplannen zijn, dan ontvang ik daar bij de intake graag een kopie van.
Als het mogelijk is, ontvang ik ook graag een uitdraai van de toetsresultaten van school.

Als we beiden besluiten om een samenwerking aan te gaan, dan plannen we één of twee rt-sessies van 45 minuten om de hulpvraag verder in kaart te brengen.

3. Diagnostisch onderzoek en overleg met school

Om uw kind begeleiding op maat te kunnen geven is het belangrijk om eerst te onderzoeken wat uw kind al beheerst, waar de problemen zitten en hoe ik uw kind het beste kan helpen. Afhankelijk van de hulpvraag zal ik daarom eerst tijdens één of twee rt-sessies van 45 minuten diagnostische toetsen afnemen en een kindgesprek voeren. Daarnaast zal ik telefonisch overleggen met de school van uw kind, mits u hier toestemming voor geeft. Hierna zal ik doelen stellen.

4. Verslaglegging (op verzoek)

De resultaten van het intakegesprek, het diagnostisch onderzoek, het kindgesprek en het gesprek met de school zal ik analyseren en vastleggen. Vervolgens zal ik een advies schrijven en een eerste handelingsplan opstellen.
In het handelingsplan beschrijf ik waar we de komende tijd aan gaan werken met welk doel.

5. Remedial teaching

Afhankelijk van de hulpvraag kiest u voor 30, 45 of 60 minuten per keer remedial teaching. Dit kan één of twee keer per week.
Verder is het belangrijk dat u daarnaast nog een aantal keren per week kort met uw kind thuis oefent. U krijgt van mij materialen en tips hoe u dit het beste kunt doen. Afhankelijk van de wensen van uw kind, kunnen we hierbij ook kiezen voor een computerprogramma.

6. Evaluatie

Na ongeveer acht tot tien weken bespreken we of het nodig is om de remedial teaching voort te zetten. Afhankelijk van dit besluit kan ik op verzoek een vervolgplan of een eindevaluatie schrijven.

Tarieven remedial teaching individueel

Inclusief voorbereiding, evaluatie, administratie en kort tussentijds contact met ouder(s) en school (totaal ongeveer 15 minuten per sessie).

Rt-sessie van 30 minuten: € 35,00
Rt-sessie van 45 minuten: € 50,00
Rt-sessie van 60 minuten: € 64,00

Klik hier voor de overige tarieven.