Even voorstellen

Ik ben Leontine le Blanc, eigenaar van Leesadvies, remedial teacher en specialist in lees- en spellingonderwijs.

Ik heb de pabo (2005), de verkorte deeltijdstudie hbo-pedagogiek (2008), de opleiding tot specialist lees- en spellingproblemen (2010) en de Master Special Educational Needs, specialist leren, profiel lezen en dyslexie (2013) afgerond.
Daarnaast heb ik diverse vakinhoudelijke cursussen gevolgd zoals Alle teksten de baas, cursus begrijpend lezen voor trainers en Rt-taalactiviteiten voor leerlingen met auditieve en/of communicatieve problemen. 

Ik heb enkele jaren in het regulier onderwijs als leerkracht gewerkt. Van februari 2008 tot augustus 2023 ben ik werkzaam geweest op een school voor speciaal basisonderwijs. Hier werkte ik als remedial teacher op het gebied van (leren) lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarnaast ben ik op deze school voor speciaal basisonderwijs ruim 10 jaar coördinator van het lees- en spellingonderwijs geweest. 

Sinds augustus 2023 werk ik, naast mijn werk vanuit Leesadvies, als Onderwijsexpert bij een organisatie die een krachtige taal- en rekenontwikkeling voor ieder kind mogelijk wil maken. 

Van januari 2014 tot januari 2021 ben ik naast mijn werk op de SBO-school, redactielid van Tijdschrift voor Remedial Teaching geweest. Nu schrijf ik artikelen voor diverse vakbladen. 

Sinds 2019 geef ik vanuit Leesadvies remedial teaching met als specialisme lezen en spelling.
Daarnaast verzorg ik ouderavonden, koffieochtenden, workshops en lezingen voor ouders en leerkrachten over (leren) lezen en hoe je dit als ouders thuis kunt ondersteunen.

Ik ben geregistreerd lid van de landelijke beroepsvereniging voor remedial teachers (LBRT).

Hieronder kunt u een aantal artikelen lezen die mijn werkwijze als remedial teacher en mijn visie op lees- en spellingonderwijs illustreren:

Resultaten verbeteren en het plezier in lezen en spellen is weer terug

Leontine le Blanc heeft samen met Janna de Haan een artikel geschreven over de methodiek ‘ Zo leer je kinderen lezen en spellen’ (J. Schraven). Deze staat in Tijdschrift voor Remedial Teaching nummer 4, 2014 (lbrt.nl).

Lees dit artikel (pdf)

Hoe leer je Kim uit groep 7 met een totaal IQ van 71 beter lezen?

Leontine le Blanc heeft een casus geschreven over de aanpak van remedial teaching bij één van haar leerlingen.
Deze staat in Tijdschrift voor Remedial Teaching nummer 5, 2014 (lbrt.nl).

Lees dit artikel (pdf)

Als remedial teacher moet je maatwerk leveren

In dit interview met Leontine le Blanc lees je waarom zij koos voor het vak remedial teacher en wat haar aanpak is. Deze staat in Tijdschrift voor Remedial Teaching nummer 1, 2014 (lbrt.nl).

Lees dit artikel (jpg)

Leesprofessor krijgt elk kind aan het lezen

Op dinsdag 8 september 2015 stond Leontine in AD Amersfoort in de rubriek ‘De helden van het Onderwijs’.

Lees dit artikel (pdf)