Uitleg over leesniveaus voor ouders

AVI

Op de school van uw kind kunt u vragen naar het AVI niveau waarop uw kind kan lezen. Dit heeft te maken met het niveau van technisch lezen, oftewel hoe snel en goed een tekst gelezen kan worden.

In Nederland zijn er twaalf AVI-niveaus. Het begint bij AVI Start. Dit is het niveau van kinderen die net beginnen met lezen. Het hoogste AVI-niveau is Plus. Dat is het niveau van kinderen die snel en zonder fouten een lastige tekst kunnen lezen. Daartussen liggen M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7. ‘M’ staat voor ‘midden’ en ‘E’ staat voor ‘eind’. De cijfers erachter staan voor de groep van regulier onderwijs waarop dat niveau gemiddeld gehaald wordt door kinderen. Bijvoorbeeld: AVI M4 wordt gemiddeld beheerst halverwege groep 4.

Met een toetskaart wordt bekeken of het kind de tekst kan lezen binnen een bepaalde tijd en met een maximaal aantal fouten. Een toetskaart van AVI kan op beheersingsniveau, instructieniveau en frustratieniveau gelezen worden. Beheersingsniveau betekent dat een kind dit niveau beheerst, instructieniveau betekent dat dit het niveau is waarop een kind kan oefenen en frustratieniveau betekent dat het niveau nog te hoog is voor een kind.

Bij het uitzoeken van een goed leesboek voor uw kind is het belangrijk om niet alleen naar het AVI-niveau te kijken. Belangrijk is vooral dat uw kind de inhoud van het boek leuk vindt.
Als de inhoud interessant voor uw kind is, kan deze best een moeilijker leesboek lezen, zeker vanaf AVI M5.

DMT

Naast AVI wordt op veel scholen ook de Drie Minuten Toets (DMT) afgenomen.
Hierbij krijgt de leerling drie keer één minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden goed te lezen. Met deze toets wordt dus de vaardigheid gemeten om losse woorden correct en snel te lezen. Kaart 1 bevat eenlettergrepige woorden zoals op, mee en pop. Kaart 2 bevat eenlettergrepige woorden van een moeilijker niveau zoals jurk, ring en school. Op kaart 3 staan twee- of meerlettergrepige woorden zoals beker en bakjes. In januari groep 3 wordt deze laatste kaart nog niet afgenomen.

De uitslag van de DMT (en ook van bijvoorbeeld Cito Begrijpend Lezen) bestaat uit de vaardigheidsscore (hoe hoger de leerling scoort hoe beter) en de waardering van die score door een letter A t/m E of I t/m V. Deze letter geeft aan hoe goed uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met leeftijdgenoten in Nederland.

De betekenis van de letters

A = uitstekend, 25% hoogst scorende leerlingen
B = goed, 25% ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C = voldoende, 25% net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D = matig, 15% ruim onder het landelijk gemiddelde
E = onvoldoende, 10% laagst scorende leerlingen

De betekenis van de cijfers

I = uitstekend, 20% hoogst scorende leerlingen
II = goed, 20% boven het landelijk gemiddelde
III = voldoende, 20% de gemiddelde groep leerlingen
IV = matig, 20% onder het landelijk gemiddelde
V = onvoldoende, 20% laagst scorende leerlingen

Schema met de vergelijking

CLIB

In kinderboeken wordt naast het AVI niveau, ook vaak het CLIB niveau aangegeven, wat het niveau van leesbegrip aangeeft. Bij leesbegrip, ook wel begrijpend lezen genoemd, gaat het erom dat een kind snapt waar een tekst over gaat.
Als een kind goed snapt waar een tekst over gaat, kan deze een hoog CLIB-niveau lezen.
Er zijn acht CLIB-niveaus: CLIB-start, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en CLIB-Plus. De cijfers geven aan in welke groep dat niveau gemiddeld gehaald wordt. Dus een CLIB-niveau 4 wordt gemiddeld aan het eind van groep 4 gehaald.
Er zijn leerlingen die lezen heel moeilijk vinden, maar wel een goed begrip hebben. Zij hebben dan een lager AVI-niveau en een hoger CLIB-niveau. Andersom kan dit ook, leerlingen kunnen technisch al op een heel hoog lezen, maar de teksten nog moeilijk begrijpen. Zij hebben dan een hoog AVI-niveau en een lager CLIB-niveau.
Hierbij geldt echter ook weer, het belangrijkste bij het kiezen van een boek is dat uw kind het boek leuk vindt.