Remedial teaching in Leusden en omgeving

 • Heeft uw kind moeite met het leren lezen? 
 • Heeft uw kind moeite met het vlot en correct kunnen benoemen van letters en klanken? 
 • Blijft uw kind spellend lezen?
 • Blijft het tempo van uw kind met lezen te laag? 
 • Maakt uw kind veel fouten met lezen? 
 • Heeft uw kind moeite om de spellingcategorie├źn goed toe te passen?
 • Heeft uw kind moeite om een gelezen tekst goed te begrijpen en hier vragen over te beantwoorden? 
 • Heeft uw kind te lage scores op de Cito toetsen? 
 • Is uw kind onzeker bij de toetsen op school? 
 • Vindt uw kind lezen stom en saai?
 • Kent uw kind de plus- en minsommen tot 20 nog niet vlot uit het hoofd of telt uw kind nog als het een getal onder de 10 moet splitsen?
 • Heeft uw kind moeite om de tafels van vermenigvuldigen uit het hoofd te leren?
 • Heeft uw kind moeite om met rekenen verhaalsommen op te lossen? 
 • Heeft uw kind een te lage woordenschat? 

Hier kan ik door remedial teaching uw kind goed bij helpen. Met extra individuele hulp op maat gaan kinderen vaak weer goed vooruit. Wacht daarom niet te lang met hulp als uw kind een achterstand heeft zodat deze achterstand niet te groot wordt. Uw kind zal meer zelfvertrouwen en leerplezier krijgen.