Recensie Deep Learning

Hoe verdiepend leren kan leiden tot betekenisvolle verandering

TvRT 2020, nummer 2